De Europese Green Deal

2021 was net zo bijzonder als het jaar daarvoor. De nieuwe Omgevingswet zou ingevoerd worden, maar dat is toch weer uitgesteld naar waarschijnlijk 2023. De Europese Green Deal wetgeving gaat spelen, ook bij u, en bij Makeonline krijgen we meer vragen over duurzaam ondernemen. Wet- en regelgeving blijft ingewikkeld en bij Makeonline merken we dat, het aantal abonnees groeide met 20 procent. 

Het Makeonline team van KWA werkt iedere dag aan het vertalen van die ingewikkelde wet- en regelgeving naar begrijpelijke inhoud. Daarbij ligt de focus meer en meer op duurzaamheid, denk ook aan de CO2-heffing, de energietransitie en dergelijke. De combinatie van inhoud, de softwaremodules en de persoonlijke begeleiding van KWA-adviseurs biedt steun bij grip op uw compliance. Wat mag en kan wel, waar liggen de kansen en hoe pakt u die? Dát wordt inzichtelijk dankzij Makeonline.