Missie naar klanten

We ondersteunen, adviseren én motiveren onze klanten in het proces naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. In onze externe communicatie en uitvoering van projecten leggen we de focus op verduurzaming en duurzaam ondernemen. 

Missie intern

Als werkgever willen we graag een voorbeeld zijn en andere bedrijven inspireren. We sluiten aan bij klimaatdoelen van Nederland. In 2030 hebben we 49% van onze CO2-uitstoot gereduceerd en in 2050 zijn we CO2-neutraal. Als werkgever willen we graag de bewustwording van duurzaamheid van onze medewerkers verhogen door onder andere het stimuleren van duurzame initiatieven. De Koers bestaat uit 4 pijlers:

Verduurzaming bij de klant

We hebben in 2021 vol ingezet op het duurzamer ondernemen bij onze klanten. Naast dat een aantal collega’s zich verder hebben gespecialiseerd in duurzaamheid, is er een senior adviseur Duurzaam Ondernemen aangetrokken. Een groot deel van onze diensten draagt al bij aan verduurzaming. Met projecten als CO2-reductietrajecten, CO2-footprints, invoeren van ISO 50001, ISO 14001, de Milieu Thermometer Zorg en bodemenergietrajecten realiseren we een behoorlijke CO2-reductie en zetten we stappen richting duurzaamheid.

2050 is overmorgen

Kies uw Koers

Het KWA Vliegwiel Duurzaam Ondernemen is ontwikkeld om de bredere advisering in duurzame bedrijfsvoering vorm te geven.

Uw bedrijf wil verder met duurzaam ondernemen. Hoe pakt u dat aan? Waar te beginnen in de veelheid aan mogelijkheden en thema’s? En hoe zorgt u voor een strategische afweging van deze thema’s? Versnel uw prestaties met het KWA Vliegwiel Duurzaam Ondernemen voor een succesvolle integrale aanpak.

Het Vliegwiel bestaat in hoofdlijnen uit drie fases:

Context: Met een praktische inventarisatie van waar uw bedrijf staat ten opzichte van de omgeving, stakeholders en trends, legt u een goede basis voor uw verduurzamingsstrategie. Hier spelen vragen als: welke impact en invloed hebben wij als bedrijf? Wat vinden onze stakeholders belangrijk? En wat zijn de belangrijkste trends in onze sector?

Missie, visie en ambitie: Welke aspecten zijn belangrijk voor úw bedrijf en hoe staat u zelf ten opzichte van duurzaamheid. Wat is uw visie voor de toekomst, voor de branche en uw positie daarin? Een hoe ver wilt u gaan? Vanuit de veelheid van onderwerpen die op u afkomt maken we samen een heldere keuze en prioritering. Krijg inzicht in voor u belangrijke thema’s met de Verkenning.

Uitvoering: Met een integraal plan van aanpak worden de gekozen thema’s aangepakt met heldere doelen en KPI’s. Door integratie van verduurzaming in uw bedrijfsprocessen is dit niet een ‘eenmalig kunstje’ maar een onderdeel van uw bedrijfsvoering geworden.

Met het Vliegwiel Duurzaam Ondernemen is duurzaamheid volledig geïntegreerd in uw bedrijfsvoering en altijd actueel. Medewerkers zijn zich bewust van hun eigen rol en nemen duurzaamheid mee in hun dagelijkse werkzaamheden en beslissingen. Zodat u bent voorbereid op de toekomst.

De Verkenning

Met onze nieuwe methode De Verkenning gaan we samen met bedrijven aan de slag om duurzaamheid echt op de kaart te zetten. Een speelse methode die uitdaagt en activeert. Een bedrijf gaat inventariseren welke thema’s nu echt relevant zijn. Dat schept orde in de veelheid aan mogelijke onderwerpen én zet iedereen tegelijkertijd op één lijn.