Verslaggevingprincipes

De informatie in dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Deze Terugblik wordt jaarlijks uitgebracht. 

Reikwijdte

Deze Terugblik beschrijft de activiteiten van KWA Bedrijfsadviseurs B.V., gevestigd in Amersfoort.

Materialiteit

Deze uitgave bevat informatie over de economische, sociale en milieuprestaties van KWA. Met behulp van een materialiteitsmatrix zijn de meeste materiële kwesties van de  organisatie geïdentificeerd en geselecteerd. Ook de informatiebehoefte van stakeholders  is hierin meegewogen.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

De data voor de gerapporteerde milieu- en sociale prestatie-indicatoren zijn verzameld en verwerkt. De weergegeven cijfers zijn gebaseerd op gemeten waarden.

Samenstelling
Terugblik

Bas Oldenhof
Daniela ter Borg 
Ellen Blok 
Imke Houben
Marlene Huijer

Vormgeving en
illustraties